Kõrgema Kvaliteedi Ja Uuenduslikkuse Suunas

Korterelamute rekonstrueerimise ja renoveerimise projekteerimine

Arihitektuurne ja ehitusliku osa projekteerimine ja konsultatsioon renoveeritavatele ja rekonstrueeritavatele korterelamutele

Mida Me Projekteerime?

Pakume korterelamute ja eluhoonete omanikele ja ühistutele arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimise peatöövõtu teenust.

Projekteerime nii tervikrekonstrueerimist ja -renoveerimist kui ka vastavaid protsessi osasid nagu näiteks katuse-, fassaadi-, sokli, vundamendi soojustamist või ümberehitust. Samuti kuulub meie pädevusse erinevate tehnosüsteemide, nagu keskkütte– ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojektide koostamine ning elektrisüsteemide ja elektripaigaldiste projekteerimine. 

Vastame teile meeleldi ka telefoni teel

+372 610 7920

Esita Päring


01.

Eelprojektis esitatakse ehitise kohta üldandmed  ning ühtlasi on see vähim lubatud projekteerimise staadium, mis võimaldab ehitusluba taotleda.

02.

Põhiprojekt

Põhiprojekt võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks hinnapakkumust.

03.

Tööprojekt

Tööprojektis täpsustatakse eelprojektis ja põhiprojektis toodud lahendusi selliselt, et ehitis oleks võimalik terviklikult valmis ehitada.

Miks Meie?

Meie eluhoonete ehituse rekonstrueerimisprojektid sisaldavad seletuskirja, vaateid, põhiplaane, ehituslikke sõlmi, mahutabelit, ehituslikke tehnilisi juhendeid

Kvalifitseeritud

Meie tiimi kuuluvad arhitektuurse väljaõppe ja kutsestandardi omandanud spetsialistid

Usaldusväärne

Austame tellija ja enda aega ning peame kinni algselt kindlaks määratud tähtaegadest

Terviklahendus

Loome eel-, põhi- ja tööprojekti ning kordineerime ja teostame vajadusel koos partneritega ka ehitustööd

Kiire Reageerimine

Püüame päringutele ja kõnedele vastata samal päeval või hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul

Jätkusuutlik

Ehituslikult soodsa ja nõuetekohase lahenduse tagab projekteerija ja ehituse eelarvestaja koostöö

Mobiilne

Oleme füüsiliselt esindatud Eesti kahes suurimas linnas ning tegutseme üle kogu Eesti.

Renoveeri-Hero-4

Arhitektuurne Projekteerimine

Meie missiooniks on muuta kortermajad kaasaegseteks, energiatõhusateks ja keskkonnasõbralikeks eluruumideks. Me pühendume kvaliteetse ja innovatiivse renoveerimise kaudu elanike elukvaliteedi parandamisele, säilitades samal ajal kultuurilise pärandi ja arhitektuurilise väärtuse. Oleme pühendunud tõstma kortermajade funktsionaalsust, mugavust ja kestvust, luues samas säästlikke ja jätkusuutlikke elukeskkondi.