Teenused

Arihitektuurne ja ehitusliku osa projekteerimine ning konsultatsioon renoveeritavatele ja rekonstrueeritavatele korterelamutele

Mida Me Pakume?

Pakume korterelamute ja eluhoonete omanikele ja ühistutele arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimise peatöövõtu teenust.

01.

Eelprojekt

Eelprojektis esitatakse ehitise kohta üldandmed ning ühtlasi on see vähim lubatud projekteerimise staadium, mis võimaldab ehitusluba taotleda.

02.

Põhiprojekt

Põhiprojekt võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks hinnapakkumust.

03.

Tööprojekt

Tööprojektis täpsustatakse eelprojektis ja põhiprojektis toodud lahendusi selliselt, et ehitis oleks võimalik terviklikult valmis ehitada.

Mida Me Projekteerime?​

Projekteerime nii tervikrekonstrueerimist ja -renoveerimist kui ka vastavaid protsessi osasid

Projekteerime nii tervikrekonstrueerimist ja -renoveerimist kui ka vastavaid protsessi osasid nagu näiteks katuse-, fassaadi-, sokli, vundamendi soojustamist või ümberehitust. Samuti kuulub meie pädevusse erinevate tehnosüsteemide, nagu keskkütte– ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojektide koostamine ning elektrisüsteemide ja elektripaigaldiste projekteerimine.

Meie Koostööprotsess

01.

Konsultatsioon

Koostöö algab konsultatsiooni vormis kohtumisega, mille käigus täpsustame teie vajadusi ja ootuseid ning pakume välja võimalikke lahendusi.

02.

Pakkumine

Eelnevalt jagatud info põhjal koostame teile esialgse pakkumise, mis hõlmab arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimist.

03.

Projekteerimine

Projekteerimistööd valmivad projekteerija ja ehituse eelarvestaja koostöös, saavutades tellijale ehituslikult soodsa, nõuetekohase ja vastupidava ehituslahenduse.

04.

Esitamine

Aitame valminud projekti kooskõlastada päästeameti ja kohaliku omavalitsusega. Samuti abistame ehitusloa taotlemisel ja ehitusteatise esitamisel.

Tekkis Küsimusi?

Püüame päringutele ja kõnedele vastata samal päeval või hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul.